Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.10173 — Luminus/Essent Belgium) (EØS-relevant tekst) 2021/C 113/08