Standpunt (EU) Nr. 11/2020 van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG Vastgesteld door de Raad op 4 november 2020 (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 404/01