Gevoegde zaken T-122/07–T-124/07: Arrest van het Gerecht van 3 maart 2011 — Siemens Österreich e.a./Commissie ( „Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt voor projecten inzake gasgeïsoleerd schakelmateriaal — Beschikking tot vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG en artikel 53 EER-Overeenkomst — Marktverdeling — Gevolgen binnen gemeenschappelijke markt — Begrip voortdurende inbreuk — Duur van inbreuk — Verjaring — Geldboeten — Evenredigheid — Plafond van 10 % van omzet — Hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van geldboete — Verzachtende omstandigheden — Medewerking — Rechten van verdediging” )