SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 834/84 VAN DE HEER DIETER ROGALLA AAN DE COMMISSIE: VRIJ VERKEER VOOR DE STRIJDKRACHTEN VAN DE LID-STATEN IN VERGELIJKING TOT HET VRIJ VERKEER VOOR BURGERS