Schriftelijke vraag E-5104/07 van Sergio Berlato (UEN) aan de Commissie. Dringende verhoging van de melkquota's