SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 1577/83 VAN MEVROUW RAYMONDE DURY AAN DE COMMISSIE: KRANTENPAPIERCONTINGENTEN TEGEN HET NULTARIEF