Verordening (EEG) nr. 2216/86 van de Commissie van 15 juli 1986 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op andere geregenereerde cellulosen van post 39.03 B I b) van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Brazilië, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3599/85 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend