Arrest van het Hof van 24 februari 1988 in zaak 264/86: Franse Republiek tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Compenserende vergoeding voor producenten van voor de conservenindustrie bestemde tonijn)