Verordening (EEG) Nr. 1457/89 van de Commissie van 26 mei 1989 houdende rectificatie van Verordening (EEG) Nr. 671/89 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1988/1989, van de geraamde olijfolieproduktie en van het bedrag van de produktiesteun per eenheid dat kan worden voorgeschoten