87/454/EGKS: Beschikking van de Commissie van 31 juli 1987 tot goedkeuring van steunmaatregelen van Spanje in 1987 ten behoeve van de kolenmijnindustrie (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)