Verordening (EEG) nr. 2614/80 van de Commissie van 10 oktober 1980 tot vaststelling van de heffing bij uitvoer van witte suiker en ruwe suiker