Verordening (EEG) nr. 2210/82 van de Commissie van 9 augustus 1982 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker