Zaak T-135/07: Beroep ingesteld op 19 april 2007 — Italië/Commissie