Schriftelijke vraag P-4499/09 van Anneli Jäätteenmäki (ALDE) aan de Commissie. Uitspraak van het Duits Grondwettelijk Gerechtshof over het Verdrag van Lissabon en de versterking van de positie van nationale parlementen binnen de EU