Verordening (EEG) nr. 787/84 van de Raad van 26 maart 1984 betreffende de sluiting van het Protocol inzake de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus