2011/95/EU: Besluit van de Commissie van 11 februari 2011 tot toelating van een methode voor de indeling van varkenskarkassen in het Groothertogdom Luxemburg (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 750)