SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 360/83 VAN DE HEER LEONIDAS KYRKOS AAN DE COMMISSIE: ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN TOT MODERNISERING VAN DE STELSELS TOT HERPLAATSING VAN MINDER VALIDE PERSONEN EN DE VERHOGING VAN DE STEUN UIT HET SOCIALE FONDS TER ZAKE