2009/776/ES: Odločba Komisije z dne 16. oktobra 2009 o odstopanju od Sklepa Sveta 2001/822/ES glede pravil o poreklu pripravljenih in konzerviranih kozic iz Grenlandije (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 7813)