Zaak T-502/07: Arrest van het Gerecht van 18 mei 2011 — IIC-Intersport International/BHIM — McKenzie (McKENZIE) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk McKENZIE — Eerder gemeenschapsbeeldmerk en -woordmerk McKINLEY — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)” )