Schriftelijke vraag E-005721/11 Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) aan de Commissie. Concrete acties in het kader van de bestrijding van gender-stereotypen