Schriftelijke vraag E-6919/10 Catherine Grèze (Verts/ALE) aan de Commissie. Niet-naleving van het recht op vrij verkeer van Roma in Europa