Schriftelijke vraag E-011738/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Steun voor programma's ter voorkoming van kindermisbruik