Schriftelijke vraag E-007334/11 Jarosław Leszek Wałęsa (PPE) aan de Commissie. Omvang van de kabeljauwvangst in de Oostzee