Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 45/2007 van 27 april 2007 tot wijziging van bijlage XXII (Vennootschapsrecht) bij de EER-Overeenkomst