86/15/EØF: Rådets skønsmæssige opgørelse af 27. januar 1986 over ungtyre af en vægt på 300 kg eller derunder, bestemt til opfedning, for perioden fra 1. januar til 31. december 1986