86/15/EEG: Op ramingen berustende balans van de Raad van 27 januari 1986 betreffende voor de mesterij bestemde jonge mannelijke runderen met een gewicht van 300 kilogram of minder voor het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december 1986