ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE INZAKE HET VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 3309/85 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR DE OMSCHRIJVING EN DE AANBIEDINGSVORM VAN MOUSSERENDE WIJN EN MOUSSERENDE WIJN WAARAAN KOOLZUURGAS IS TOEGEVOEGD