Decyzja Rady (UE) 2019/639 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas dziewiątego posiedzenia Konferencji Stron w odniesieniu do wniosków dotyczących wprowadzenia zmian do załączników A i B do Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych