Schriftelijke vraag E-1877/10 van Georgios Papastamkos (PPE) aan de Commissie. GLB — Systemen met een hoge natuurwaarde