SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 1720/84 VAN DE HEER ALFRED LOMAS AAN DE COMMISSIE: VERORDENING (EEG) NR. 1984/83 VAN 22 JUNI 1983 BETREFFENDE GROEPEN EXCLUSIEVE AFNAMEOVEREENKOMSTEN