Schriftelijke vraag E-3468/10 van João Ferreira (GUE/NGL) aan de Commissie. Toelating van genetisch gemodificeerde organismen