Advies van de Commissie van 3 februari 2012 betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen van de twee EPR-reactoren in de Hinkley Point C-kerncentrale, gelegen in Somerset in het Verenigd Koninkrijk