Zaak C-222/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 6 oktober 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk België ( Niet-nakoming — Richtlijn 2002/22/EG ( universeledienstrichtlijn ) — Elektronische communicatie — Netwerken en diensten — Artikel 12 — Berekening van kosten van universeledienstverplichtingen — Sociaal element van universele dienst — Artikel 13 — Financiering van universeledienstverplichtingen — Bepaling van onredelijke last )