Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 986/87 van de Commissie van 6 april 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 387/87 ten aanzien van de termijn voor het opnemen van de suiker die ter beschikking wordt gesteld van hulpbehoevenden getroffen door de koudegolf (PB nr. L 93 van 7.4.1987, blz. 6.)