A Bizottság 05/02/2008-i határozata az összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja (Ügyszám COMP/M.4950 - AVIVA / BANK ZACHODNI) a 139/2004/EK tanácsi rendelet alapján (Csak az angol nyelvű szöveg hiteles.)