Schriftelijke vraag E-012255/11 Jarosław Leszek Wałęsa (PPE) aan de Commissie. Illegale visvangsten die destructief zijn voor de visserij en methoden om deze situatie te bestrijden