81/839/EEG: Beschikking van de Commissie van 8 oktober 1981 waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd ,,VIRTIS-Homogenizer model 45" niet met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd