Zadeva C-698/19 P: Pritožba, ki sta jo Sony Optiarc, Inc in Sony Optiarc America, Inc vložili 20. septembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 12. julija 2019 v zadevi T-763/15, Sony Optiarc, Sony Optiarc America/Komisija