Vec C-698/19 P: Odvolanie podané 20. septembra 2019: Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 12. júla 2019 vo veci T-763/15, Sony Optiarc, Sony Optiarc America/Komisia