asia C-698 P: Valitus, jonka Sony Optiarc, Inc ja Sony Optiarc America, Inc ovat tehneet 20.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-763/15, Sony Optiarc ja Sony Optiarc America v. komissio, 12.7.2019 antamasta tuomiosta