Дело C-698/19 P: Жалба, подадена на 20 септември 2019 г. от Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 юли 2019 г. по дело T-763/15, Sony Optiarc, Sony Optiarc America/Комисия