Verordening (EEG) nr. 3133/80 van de Commissie van 4 december 1980 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie