Schriftelijke vraag E-9494/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) aan de Commissie. Achterstand bij het verstrekken van een lening aan Griekenland door de EIB