Zaak C-386/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 12 augustus 2020 door eSky Group IP sp. z o.o. tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 10 juni 2020 in zaak T-646/19, eSky Group IP / EUIPO — Gröpel (e)