Schriftelijke vraag E-6588/09 van José Manuel Fernandes (PPE) en Maria Da Graça Carvalho (PPE) aan de Commissie. Structuurfondsen