Beschikking van de Commissie van 11 juni 1981 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3024/80