Schriftelijke vraag P-6889/10 Lena Ek (ALDE) aan de Commissie. Verenigbaarheid van het detailhandelsmonopolie met de directe verkoop van zelfgeproduceerde alcoholhoudende dranken