SCHRIFTELIJKE VERKLARING inzake de oprichting van een gedenkteken en een documentatiecentrum op de plaats van het voormalig concentratiekamp te Druette