Schriftelijke vraag E-2893/10 van Paolo De Castro (S&D), Salvatore Caronna (S&D), David-Maria Sassoli (S&D), Gianluca Susta (S&D), Spyros Danellis (S&D) en Iratxe García Pérez (S&D) aan de Commissie. Crisis in de sector hazelnoten