Schriftelijke vraag E-7577/10 Francesco Enrico Speroni (EFD) aan de Commissie. Discriminatie van EU-burgers op basis van hun paspoort bij deelname aan toeristische activiteiten in de lidstaten van de ASEAN, in de Maghreblanden en op het Indiase subcontinent